ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των απαιτούμενων μελετών και αδειών για την κατασκευή του δικού σας έργου. Αναλυτικά:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Μελέτες
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες
  • Πολεοδομικές Άδειες
  • Τρισδιάστατη Απεικόνιση Κτιρίων
  • Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Κτιρίων