ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη,  την ανέγερση κτιρίων, διαθέτοντας την απαραίτητη ειδίκευση και εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
 
Η αισθητική, η λειτουργικότητα και η ποιότητα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και τον τρόπο κατασκευής των ιδιωτικών έργων που διαχειριζόμαστε.

Τα συστήματα δόμησης που χρησιμοποιούμε καλύπτουν όλο το φάσμα των κατασκευών, όπως  η συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, η σύμμεικτη, η μεταλλική, οι πέτρινες κατασκευές κλπ.